CLÀUSULA D’INFORMACIÓ BÀSICA

Versió NORMAL (cartes, albarans, factures, fax, etc.)

D’acord amb les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), l’informem que les dades personals incorporades en aquest document serà tractat per AEROMEDICAL & ENTRENAMENT MARÍ & RESCUE INTERNATIONAL, S.L. (Responsable del Tractament), per tal de mantenir una relació comercial i mantenir-la mentre es mantingui aquesta relació. Les dades no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal, ni es realitzarà cap transferència internacional sense el seu consentiment previ. Així mateix, s’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a AEROMEDICAL & ENTRENAMENT MARÍ & RESCUE INTERNATIONAL S.L.. amb domicili CAMINO DE CAN FELIU, 18 08191 RUBÍ (BARCELONA) o enviant un correu electrònic a mfortea@air-marine-int.com, juntament amb una fotocòpia del seu DNI indicant el tipus de dret que vol exercir. Si creieu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control agpd.es.
Versió REDUCIDA (TPV, tiquets de venda, etc.)

AEROMÈDIC & ENTRENAMENT MARÍ & RESCUE INTERNATIONAL, S.L. és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGD, i tracta de mantenir una relació comercial/comercial amb vostè. Els mantindrà mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicarà a tercers. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a CAMINO DE CAN FELIU, 18 08191 RUBÍ (BARCELONA) o enviant un correu electrònic a info@air-marine-int.com. Per a qualsevol reclamació podeu dirigir-vos a agpd.es.