TREBALLA AMB NOSALTRES

    En compliment del que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), l'informem que les dades personals facilitades seran tramitades per AEROMEDICAL &MARINE TRAINING & RESCUE INTERNATIONAL, S.L., amb domicili a CAMINO DE CAN FELIU, 18 08191 RUBÍ (BARCELONA).
    Les dades facilitades seran tractades amb l'única finalitat d'implicar l'interessat en els processos de contractació oberts (actuals o futurs) en els quals un candidat pugui optar a una plaça de treball, sense permetre el seu ús per a altres finalitats. En cas de qualsevol canvi en les seves dades, si us plau, ens ho comuniqueu per escrit el més aviat possible, per tal de mantenir les dades degudament actualitzades. Aquestes dades no seran comunicades a tercers, excepte per obligació legal.
    Les dades es conservaran durant un període màxim de tres mesos. Transcorregut aquest termini, les dades seran suprimides, garantint el ple respecte de la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.
    Així mateix, l'informem que té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a AEROMEDICAL & MARINE TRAINING & RESUE INTERNATIONAL, S.L., amb domicili a CAMINO DE CAN FELIU, 18, 08191 RUBÍ (BARCELONA) o enviant un correu electrònic a info@air-marine-int.com, aportant una còpia del DNI o document legal anàleg, indicant el tipus de dret que vol exercir. Teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. Aquesta retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament previ de les seves dades personals.
    Si considera que el tractament de les seves dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Nacional de Supervisió corresponent (www.agpd.es).