AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Per donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informarem els Usuaris de les dades següents:

Nom d’empresa: AEROMEDICAL & MARINE TRAINING 6 RESCUE INTERNATINAL, S.L 

Direcció de l’empresa: CAMINO DE CAN FELIU, 18 

NIF: B06899041 

Telèfon: 637720023 

Correu electrònic: mfortea@air-marine-int.com 

Web: www.air-med-int.com 

Dades de registre: 

1.- Finalitat del Contracte 

AEROMEDICAL & MARINE TRAINING 6 RESCUE INTERNATINAL, S.L. (d’ara endavant el Prestador), com a responsable del lloc web, facilita als Usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web, pel qual pretenem donar compliment a les obligacions establertes a la Llei 34/2002, de la Societat de la Informació i de la Informació. Serveis de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els Usuaris sobre les condicions d’ús del lloc web. 

A través de la web, AEROMEDICAL & MARINE TRAINING 6 RESCUE INTERNATINAL, S.L. proporciona als usuaris l’accés i l’ús de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web. 

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix la funció d’Usuari (en endavant, l’Usuari), la qual cosa implica, en conseqüència, l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com de qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació. 

Com a Usuari, has de llegir atentament aquest Avís Legal en totes i qualsevol de les ocasions en què accedeixis a la web, ja que hi pot haver modificacions, essent que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web. sense haver de preavisar ni informar els usuaris d’aquestes obligacions, només n’hi ha prou amb la mera publicació a la pàgina web del Prestador. 

2.-CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1. Accés i ús gratuït de la web. 

La prestació de serveis per part AEROMEDICAL & MARINE TRAINING 6 RESCUE INTERNATINAL, S.L. és gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis prestats pel prestador a través de la Web estan subjectes al pagament d’un preu determinat mitjançant el contracte de condicions generals. 

2.2. Registre d’usuari. [ADAPTAR AL CAS ESPECÍFIC] 

Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no requereix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Així i tot, AEROMEDICAL & MARINE TRAINING 6 RESCUE INTERNATINAL, S.L . condiciona l’ús d’alguns dels serveis només si l’Usuari ha omplert prèviament el corresponent formulari de registre d’Usuari. Aquest registre s’ha de formalitzar en la forma que s’indiqui expressament en el propi apartat de serveis. 

2.3. Exactitud i veracitat de la informació 

Tota la informació facilitada per l’Usuari ha de ser exacta i veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades facilitades a través dels formularis de subscripció dels Serveis. L’Usuari és responsable de conservar tota la informació facilitada AEROMEDICAL & MARINE TRAINING 6 RESCUE INTERNATINAL, S.L. permanentment actualitzats de manera que reflecteixin, en tot moment, la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que aporti, així com dels danys i perjudicis que com a conseqüència poguessin ocasionar al prestador o a tercers. 

2.4. Menors 

Per a la utilització dels serveis, els menors d’edat hauran d’obtenir sempre el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals, que són els últims responsables de tots els actes que realitzin aquests menors al seu càrrec. També s’encarrega de determinar els continguts concrets als quals accedeixen els menors d’edat, és a dir, en el cas que un menor accedeixi a continguts no adequats a través d’Internet, hauran d’establir mecanismes en els seus ordinadors, en particular programes informàtics, filtres i blocs, que són destinades a limitar els continguts disponibles i, tot i que no són infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden estar exposats els menors. 

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web. 

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web en compliment de la Llei i el present Avís Legal, així com d’acord amb la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina per a finalitats il·lícites o prohibides, i/o lesives dels drets i interessos de tercers, i/o que de qualsevol manera puguin danyar, inhabilitar, sobrecarregar, deteriorar o impedir. l’ús normal d’equips informàtics o documents, fitxers i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador. 

A títol enunciatiu, però no limitatiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material que: 

(a) sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts per la Constitució Espanyola, els tractats internacionals i altres lleis vigents aplicables; 

(b) indueixi, inciti o promogui accions delictives, degradants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral i l’ordre públic; 

(c) induir, incitar o promoure accions, actituds o pensaments discriminatoris basats en el sexe, la raça, la religió, les creences, l’edat o la condició; 

(d) sigui contrari als drets relatius a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de la persona; 

(e) de cap manera perjudica la credibilitat del prestador o de tercers; and 

(f) constitueix publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial. 

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT 

El Proveïdor està exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer. 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per funcionar correctament. En principi, es pot garantir el seu correcte funcionament els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant això, el Prestador no descarta la possibilitat que hi pugui haver determinats errors de programació, o que hi hagi causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que puguin impedir l’accés al lloc web. 

AEROMEDICAL & MARINE TRAINING 6 RESCUE INTERNATINAL, S.L. no atorga cap garantia i no es fa responsable, en cap cas, de tots els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la falta de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del lloc web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o continguts nocius; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari al present Avís Legal i condicions d’ús; o la manca de legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i mocions a disposició dels usuaris al lloc web. 

El prestador no es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de l’ús il·legal o indegut d’aquest lloc web. 

4.- COOKIES [ADAPT TO THE SPECIFIC CASE] 

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de la persona que accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al bon funcionament i visualització del Lloc Web. Les cookies que s’utilitzen tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficient la navegació, i han de desaparèixer un cop finalitzada la sessió de l’usuari. 

En cap cas les cookies s’utilitzaran per recollir informació personal. 

Per a més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.
[ENLLAÇ A LA POLÍTICA DE COOKIES]
 

5.- ENLLAÇOS 

Des del lloc web, és possible que se us redirigirà a contingut de tercers. Com que no sempre és possible controlar el contingut introduït per tercers, AEROMEDICAL & MARINE TRAINING 6 RESCUE INTERNATINAL, S.L. no assumeix cap responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el Prestador manifesta comprometre’s a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir les lleis nacionals o internacionals, la moral o l’ordre públic, procedint també a la retirada immediata de la redirecció a aquests llocs web, així com informant les autoritats competents de la contingut en qüestió. 

El Prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats que es puguin incloure, a títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar de manera independent continguts del lloc web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE (Llei de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d’Espanya), el Prestador es compromet a estar a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, a col·laborar activament en la retirada o, si escau, en el bloqueig de tots els continguts que pot afectar o contravenir les lleis nacionals, o internacionals, drets de tercers o a efectes de la moral i l’ordre públic. En el cas que l’usuari consideri que hi pot haver algun contingut susceptible de ser susceptible d’aquesta classificació, ho comunicarà immediatament a l’administrador del lloc web. 

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS [ADAPTAR AL CAS ESPECÍFIC] 

El prestador està íntimament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions previstes en aquesta normativa, que inclou també la implantació de les mesures de seguretat establertes tant en el Reglament Europeu de Protecció de Dades com en la normativa espanyola de protecció de dades. Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política de privadesa.
[ENLLAÇ A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT]
 

7.- XARXES SOCIALS [ADAPTAR-SE AL CAS ESPECÍFIC]

Us informem que  AEROMEDICAL & MARINE TRAINING 6 RESCUE INTERNATINAL, S.L pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin a les xarxes socials [en fer-se seguidors del prestador a les xarxes socials (i/o realitzar qualsevol enllaç o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i prèviament acceptades per l’usuari. 

AEROMEDICAL & MARINE TRAINING 6 RESCUE INTERNATINAL, S.L tractarà les teves dades amb la finalitat d’informar-te de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que la normativa de Xarxes Socials permeti, però no serà responsable de les seves polítiques de privadesa. 

Les publicacions de contingut següents estan prohibides: 

– Considerant que siguin il·lícits per normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe. 

– Si bé amenacen els drets fonamentals de les persones, la falta de cortesia a la xarxa, molesten o poden generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general sigui quin sigui el contingut que AEROMEDICAL & MARINE TRAINING 6 RESCUE INTERNATINAL, S.L. considera inadequat. 

I en general, mentre que contravinguin els principis de legalitat, honestedat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció dels menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la intimitat, protecció del consumidor i drets de propietat intel·lectual i industrial. 

També, AEROMEDICAL & MARINE TRAINING 6 RESCUE INTERNATINAL, S.L es reserva el dret a retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats. 

8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

El lloc web, incloent però no limitant-se a la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són tots propietat del Prestador o, si escau, el seu ús es basa en un acord de llicència o autorització expressa per part del/s propietari/s. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per les normes de propietat intel·lectual i industrial. 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció, ús, distribució i comunicació pública total o parcial requereixen l’autorització prèvia per escrit del Prestador. Qualsevol ús que no estigui prèviament autoritzat pel Prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial del/s titular/s. 

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, són propietat dels seus respectius titulars, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir al respecte. En tot cas, el Prestador disposa de l’autorització expressa i prèvia d’aquests titulars. 

El Prestador reconeix, a favor dels titulars, els seus corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, pels quals la seva menció o aparició al lloc web, no implica l’existència de cap dret ni responsabilitat del Prestador sobre els mateixos, així com aval, patrocini o recomanació per part del mateix. 

Per realitzar qualsevol tipus d’observació sobre possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot comunicar-se amb el Prestador a través del correu electrònic de contacte anterior. 

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Per a la resolució de controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats que s’hi desenvolupen, es regiran per les lleis aplicables a Espanya, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent els Jutjats i Tribunals de AEROMEDICAL & MARINE TRAINING 6 RESCUE INTERNATINAL, S.L. com les entitats competents que resoldran totes les controvèrsies que es derivin o estiguin relacionades amb l’ús que facin aquestes parts. 

Alguns serveis de redacció d’assaigs ofereixen assaigs sense cap cost No obstant això, heu de tenir en compte si és l’opció correcta per a vosaltres. Tot i que podria semblar una ganga, la veritat és que els escriptors gratuïts no produeixen un treball excel·lent. Trieu solucions de qualitat i raonables que proporcionin una àmplia gamma d’escriptors. Les empreses esmentades anteriorment tenen les qualificacions per generar confiança amb vostè i produir documents de màxima qualitat. Aquí teniu alguns consells per seleccionar el millor assaig https://designbump.com/digital-marketing-tips-for-your-advertisement-strategy/ firma d’escriptura. Hauríeu d’assegurar-vos que tingueu accés a mostres i garanties de qualitat del servei de redactor d’assaigs.